Potřebujete najít vhodný sklad, ve kterém byste mohli skladovat své zboží? Poradíme vám, jak takový sklad vybrat, co by určitě měl mít a nezapomene zmínit ani nejdůležitější zásady skladování zboží.

Výběr skladu

Vhodný prostor k uskladnění zboží je takový, ve kterém nedochází ke znehodnocení zboží. Potraviny se nesmí ve skladu kazit, knihy nesmí vlhnout, oblečení nesmí načichnout, atd. V první řadě se tedy vždy musíte řídit tím, jaký typ zboží budete skladovat. Každé zboží vyžaduje něco jiného. Vy musíte především splnit předepsané technické podmínky. Obecně rozlišujeme sklady: suché, chladné, chlazené, mrazící, sklady obalů, sklady drobného majetku.

Obecně platí, že sklad by tedy měl být především suchý, vzdušný a měl by mít možnost větrání. Nacházet by se v něm neměla špína, zápach ani plísně, měl by odpovídat hygienickým předpisům. Vhodné je, pokud jsou v něm umístěny police, regály, případně nejrůznější závěsná zařízení.

Dobře zvážit byste také měli velikost skladu (musí se do něj vejít všechno zboží), jeho umístění (neměl by být daleko od prodejny či vaší firmy) a zabývat byste se měli i tím, zda je dostatečně dobře zabezpečen proti zlodějům. Je také nutné zajistit dobrou obslužnost skladu. V případě pronájmu bude zcela jistě svou roli hrát i cena.

Zásady skladování zboží

Zboží skladujte vždy na takovém místě, aby si zachovalo své původní vlastnosti. Jak již bylo řečeno, mělo by se jednat o místo suché a dobře větrané. Zboží musí být chráněno před vnějšími i vnitřními nežádoucími vlivy různého charakteru. (Zvážit je třeba i to, zda je možné různé druhy zboží skladovat v těsném sousedství vedle sebe či nikoliv.) Zboží by mělo být umístěno s dostatečným odstupem od stěn a potrubí, nemělo by ležet přímo na podlaze.

Zboží by mělo být ve skladu přehledně rozmístěno a mělo by být vhodně ukládáno (například těžké věci a věci, které se rychle prodávají, je vhodné umístit co nejblíže k prodejně). Sklad je také nutné pravidelně kontrolovat, zda se něco nekazí, nebo zda nějakému zboží nevypršela jeho doba minimální trvanlivosti.