Co si můžeme představit pod pojmem skladování? Skladování je obecně řečeno spojovací článek mezi výrobcem a koncovým zákazníkem a je nedílnou součástí každého logistického řetězce, protože jakékoliv držení zásob, vyžaduje skladování.

Obecně řečeno lze říct, že skladování je dočasné ukládání materiálu, zboží, výrobků, surovin pro pozdější využití při výrobě, nebo k prodeji a následné expedici.

Při skladování je nutné brát v úvahu strategické umístění skladu, jeho kapacitu i skladovaný sortiment. Sklady jsou ve většině případů umísťovány  co nejblíže k samotné výrobě a to zejména z důvodu zefektivnění skladové manipulace.

Důležité je skladové prostory přizpůsobit povaze materiálu. Je dobré množství skladovaného materiálu podřizovat nastalé obchodní situaci, protože přebytečné držení zásob, váže nemalé finanční prostředky.  Skladové hospodářství si evidují firmy i společnosti napříč obchodním světem.

Základní rozdělení skladových prostor ( podle způsobu skladování)

 – uzavřené – sklady uzavřené ze čtyř stran

kryté – takové sklady, které mají zastřešení a k tomu třeba jednu až tři stěny

– otevřené – skladování na otevřené ploše s výborným manipulačním prostorem

 – výškové – skladování až do výše 8 m .

 – halové – skladování v halách

 – etážové –  skladové prostory jsou rozděleny do několika pater

 

Druhy skladů (podle skladovaného zboží)

sklad hotových výrobků – centrální sklad, odtud jsou výrobky distribuovány ke koncovým odběratelům a zákazníkům

obchodní sklad – zde je soustředěn velký počet dodavatelů i odběratelů (centrální skladování)

expediční sklad – výrobky určené k prodeji (expedici)

tranzitní sklad – překládka zboží. Slouží k přijmutí, rozdělení a naložení zboží na dopravní prostředek odkud je přepravováno k odběrateli.  (Tranzitní sklady mají logické

místění v oblasti k tomu uzpůsobené a snadno využitelné jako je například přístav, železniční překladiště)

sklad náhradních dílů – skladování vyměnitelných, nahraditelných dílů

sklad materiálů a surovin – skladová zásoba dílů potřebných k výrobě

sklad nedokončené výroby – sklad výrobků jejichž výroba byla z jakéhokoliv důvodu pozastavena

sklad polotovarů– sklad dílů, které jsou vyrobeny a podléhají dalšímu zpracování pro dokončení konečného výrobku

konsignační sklad – odběratel si zřídí sklad u dodavatele a zboží je skladováno na účet a průběžně odebíráno oproti pla