Při skladování potravin je potřeba rozlišovat, jaké vlastnosti potraviny mají a jaké skladování je tedy nutné pro konkrétní potraviny využít. Správné skladování prodlužuje jejich trvanlivost a zachovává delší dobu čerstvost. Důležitá je teplota, vlhkost, čistota ovzduší, větrání. Správné skladování potravin ovlivňuje jejich čerstvost, a tedy následnou nezávadnost hotových pokrmů z nich vyrobených.

 

Druhy skladů potravin

  1. Suché sklady

Teplota v suchých skladech je 18 °C a více.
Vhodné potraviny pro toto skladování jsou obiloviny, pečivo, cukr, olej, luštěniny. Ve skladu udržujeme sucho, temno a stálou teplotu.

 

  1. Chladné sklady

Teplota se udržuje přirozená.  Zásadní je, že zde převládá vlhkost a prostory vyžadují skvělé větrání. Patří sem třeba sklepy. Udržuje se stálá teplota a temno, zásadní tedy je vyhýbání se slunečnímu záření.
Vhodné potraviny pro chladný typ skladování jsou ovoce, zelenina, brambory, vejce, zavařeniny, nápoje, trvanlivé potraviny.

 

  1. Chlazené sklady

Teplota se udržuje mezi 0 až +10 °C. Jedná se o chladničky a chladicí boxy.
Vhodné potraviny ke skladování jsou maso, cukrářské výrobky, mléčné výrobky, masné produkty

Potraviny musí být uchovávány v policích dle druhů potravin. A při zacházení s nimi nesmí být přerušen chladírenský řetězec, manipulace by měla být rychlá a potraviny by mimo chladící box neměly zůstávat dlouho.

 

  1. Mrazicí sklady

Teplota se zde pohybuje mezi -18 až -22 °C. Skladujeme to, co je potřeba skladovat dlouhodobě.
Vhodné potraviny do těchto skladů jsou maso, ryby, polotovary, pečivo.

Možná rizika jsou taková, že při rozmrazování dojde k aktivaci patogenních mikroorganismů a tvorbě toxinů, proto je při rozmrazování potravin nutné dodržovat zásady rozmrazování a manipulace s rozmrazenými potravinami.

Při skladování je zásadní oddělování neslučitelných potravin, aby bylo zabráněno mikrobiologické kontaminaci.

Je také nutné dodržovat skladovací podmínky pro danou potravinu, tedy vlhkost, teplotu, sucho a temno.